Mozdulj ki! Nyereményjáték

 

NYERJ PÁROS BARCELONAI UTAZÁST A SHENMEN PIERCINGGEL!

 

Ha már Te is eleget ültél otthon és szeretnéd a kimozdulást valahogyan megkoronázni, akkor indulj Te is nyereményjátékunkon! Barcelona csodálatos úti cél, ahol mindenki megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelő látnivalót, elfoglaltságot, programot, stb…

 

Mit kell tenned?

 • Készíttess nálunk ShenMen és/vagy Migrén piercinget
 • Ajánlj minket (ajánlókártyával) valaki olyannak, akinek szintén szüksége lehet egy ShenMen vagy Migrén piercingre és akivel szívesen nyernél párban egy Barcelonai utazást
 • A Te feladatod ezzel véget ér, a következő lépés az, hogy akinek ajánlottál minket Ő is készíttessen velünk ShenMen és/vagy Migrén piercinget.
 • Mikor az ajánlottad eljön hozzánk, ő juttatja vissza részünkre a sorsoláson résztvevő szelvényeteket, amivel együtt nyerhettek.

(Értelemszerűen az ajánlószelvénnyel a szolgáltatást olyan személynek van lehetősége mindenkinek ajánlani, aki még nem foglalt hozzánk időpontot, vagy akár nem is hallott szolgáltatásunkról.)

 

A nyereményjáték időtartama: 2021. május 10. (hétfő) – augusztus 20. (Péntek)

A nyereményjáték sorsolása: 2021. augusztus 30. (hétfő) 14:00.

 

A nyeremény nem más, mint egy két fős Barcelonai utazás:

 • közvetlen repülőjeggyel,
 • szállással és reggelivel,
 • valamint útlemondási és betegség/baleset/poggyász biztosítás: Colonnade Premium kötvény.
 • a biztosítás esetleges pozitív PCR teszt esetén is térít

Igény esetén rendelkezésre áll még:

 • reptéri transzfer vagy autóbérlés,
 • közlekedési kártya a tömegközlekedéshez
 • fakultatív programok

 

A nyereményt felhasználni az ajánlókártya – partnerrel lehetséges, azaz azzal a személlyel aki nekünk az ajánlókártyát adta, vagy akinek mi az ajánlókártyát adtuk.

Mindenki annyi ajánlókártyával indulhat a nyereményjátékban, ahány piercinget a játék időtartama alatt készíttetett nálunk, tehát akár 4-szeres esélye is lehet.

 

Az utazás értékhatára 200.000.- Ft.

Az utazás 2022. december 31-ig felhasználható.

 

A nyeremény átadásáról képi és videó anyagot készítünk, amelyeket promóciós céllal közzéteszünk különböző média felületeinken.

 

Az utazás szervezésében partnerünk az ÉTK print utazási iroda, akiket ezeken a felületeken értek el: 

www.etkprint.hu

https://www.facebook.com/Étk-Print-Utazási-Iroda-167944079890708

https://www.instagram.com/utazasiiroda/

 

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem támogatta. 


ShenMen Mozdulj ki! Nyereményjáték szabályzat

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a ShenMen piercing online portál hivatalos oldalán (weboldalán: www.shenmen-piercing.hu) meghirdetett Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

A játék Szervezője az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. (székhely: 9464 Und, Fülesi utca 11.), továbbiakban: Szervező.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

 

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék időtartama

 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

A nyereményjáték időtartama: 2021. május 10. (hétfő) – 2021. augusztus 20. (péntek)

 

3. Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni egyik szolgáltatásunk (ShenMen piercing és/vagy Migrén piercing készítése) igénybevételével, majd a szolgáltatás tovább ajánlásával lehetséges, de fontos, hogy az ajánlószelvény megfelelő részét („Sorsolásban résztvevő szelvény”) az ajánlott személy visszajuttassa hozzánk szolgáltatásunk igénybevételekor, hiszen a játékra való nevezés csak így lesz érvényes. A játékban az ajánló és az ajánlott személy együttesen vesznek részt, miután ajánlás útján az ajánlott személy is igénybe vette legalább az egyik szolgáltatásunkat (ShenMen piercing és/vagy Migrén piercing készítése).

Az ajánlószelvény 3 részre osztott. Ezek:

• Ajánló szelvénye

• Ajánlott szelvénye

• Sorsolásban résztvevő szelvény

Minden szelvényen szerepel egy sorszám, amely mindhárom részén megegyezik, valamint az ajánló és az ajánlott személy adatai, így egyszerűbb a beazonosítás a sorsolásnál, valamint kizárható a csalás lehetősége.

A játékban résztvevők kötelesek megőrizni a saját szelvény részüket, hiszen a nyereményre való jogosultság csak ezek együttes felmutatásával lesz érvényes.

 

A játékban a nyerési esélyek megtöbbszörözhetők, amennyiben a szolgáltatásainkat többször veszi igénybe valaki (legfeljebb 4-szer lehetséges).

 

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

4. Nyeremény

 

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A nyeremények másra átruházhatók.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 

A nyeremény egy 2 fős Barcelonai utazás 200.000.- Ft bruttó értékben.

A nyeremény felhasználhatósága: 2022. december 31.

 

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

 

A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kiválasztásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában teljesítették a 3. pontban szereplő feltételeket.

 

A nyereményt kézi sorsolással végezzük a visszajuttatott „Sorsolásban résztvevő szelvény”-ek közül történő húzással.

A sorsolás helye: 9024 Győr, Holenda Barnabás utca 1. fsz. 1.

A sorsolás ideje: 2021. augusztus 30. (hétfő) 14:00

 

A Szervező a játék nyerteseit a játék lezárultát követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 

6. Nyeremény átvétele

 

A nyereményt a szervező személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában).

 

A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható.

 

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni 10 napon belül, akkor a nyereményt a korábban kisorsolt „tartaléknyertes”-nek ítéli oda.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 

a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

 

regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;

 

a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.

 

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

 

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 

8. Felelősségkizárás

 

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Egyéb

 

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.

 

A Szabályzat elérhető a www.shenmen-piercing.hu/mozduljkinyeremenyjatek oldalon.

 

Elérhetőségeink

1074 Budapest, Alsóerdősor utca 10.
9024 Győr, Holenda Barnabás utca 1. földszint 10.


+36 30 / 371 - 4700
info@shenmen-piercing.hu


Facebook: ShenMen piercing
Instagram: @shenmenpiercing
Youtube: ShenMen Piercing