Szerzői jogi védelmi klauzula

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldal, valamint a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. tulajdonát képezik.

Az Szjt. 16. §. (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók engedély nélküli felhasználása.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, azt felhasználni kizárólag az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek üzleti, illetve hasznonszerzés céljára történő átvétele, másolása, felhasználása, fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, másolás, plagizálás, stb. - kizárólag az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. fenntartja minden jogát a weboldal minden elemére, különös tekintettel a www.shenmen-piercing.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, azok aloldalaira, közösségi média felületeire, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a weboldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – minden esetben polgári jogi igényt támaszt, illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tesz!

Tájékoztatjuk, hogy a jogainak a megsértése esetén a használattal a jogsértő, vagy használó ráutaló magatartással kötelezi magát arra, hogy a használattól számított 8 napon belül 5.000.-EUR, azaz ötezer euró összegű általános kártérítést köteles fizetni az Első Magyar Mikropigmentáló Kft. részére, továbbá megjelenésenként napi 1.000.-EUR, azaz ezer euró összegű használati díjat. A fenti díj vonatkozik a jelen klauzulában meghatározott esetekre, ideértve a részbeni felhasználás, plagizálás (érdemi tartalmi változtatás nélküli változtatással felhasznált szövegre) eseteit is.

A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, illetve webmesteri igazolással és képernyőmentéssel bizonyítjuk vita esetén.

 

 

Elérhetőségeink

1143 Budapest, 14. kerület Tábornok utca 12.
9024 Győr, Holenda Barnabás utca 1. földszint 10.


Figyelem! A bejelentkezés kizárólag írásban lehetséges e-mailben, vagy facebook üzenetben.
info@shenmen-piercing.hu


Facebook: ShenMen piercing
Instagram: @shenmenpiercing
Youtube: ShenMen Piercing